Metal Hammer Magazine Review Translation

13 HERTZ
"Full Spectrum"
(Cosmic Gold Records)

There is a scientific theory which says that when the Earth`s resonance reaches 13 Hz the world will spiritually awaken. Music of that American band is supposed to act as a catalyst to hasten this event. It is included in the record "Full Spectrum". When you listen to that music you feel like you are in a better, more spiritual and metaphysical world. The lead singer`s Perry Bowers` volcals sometimes sounds like metallic voice of Ozzy Osbourne. The music is difficult and only accessible to most sensitive insiders. There is something in it in the spirit of Radiohead, something of the old psychadelics, something traumatizing and cleansing. Easier pieces on this record include "100 days" and "Headlight" but the best although the most difficult and longest are "Ecstasy", "Dug" and "Morningstar". If you listed to these three pieces you will experience a spiritual renewal. This was the purpose of the band that created those pieces.


Istnieje naukowa teoria, której autor Gregg Braden twierdzi, z.e gdy rezonans ziemski wzros'nie do 13 Hertzów, na s'wiecie nasta;pi nowe duchowe przebudzenie ca?ej ludzkos'ci. Muzyka tej amerykan'skiej grupy ma z za?oz.enia byc' katalizatorem duchowych przemian. I w istocie moz.na uznac', z.e nim jest, szczególnie dla wszystkich wraz.liwych odbiorców. Po dok?adnym zapoznaniu sie; z muzyczna; zawartos'cia; p?yty "Full Spectrum" rzeczywis'cie moz.na poczuc' sie; jak w innym, wspanialszym, odrodzonym s'wiecie. Jest w niej prawdziwa metafizyka, elektrycznos'c', uduchowienie. A w dodatku unikalnos'c'. Dawno nie s?ysza?em tak oryginalnie brzmia;cej grupy. Nie wiem, byc' moz.e to sprawa interesuja;cego wokalu Perry Bowersa, który chwilami przypomina metalowy tembr g?osu Ozzy Osbourne’a, byc' moz.e to kwestia efektownej melodyki prezentowanej przez reszte; zespo?u? Nie jest to ?atwy album. Potrzeba dopiero kilku, albo nawet kilkunastu przes?uchan', by przebic' sie; przez gruba; warstwe; ochronna; otaczaja;ca; wewne;trzny klejnot. Jest w nim cos' z ducha Radiohead, cos' ze starej psychodelii, cos' traumatycznego i oczyszczaja;cego. Ta muzyka zawiera w sobie ukryte znaczenia, których s'wiadomi moga; byc' tylko wtajemniczeni i wraz.liwi s?uchacze. Ludziom spoza tego kre;gu dotrzec' do nich nie be;dzie ?atwo. Pomimo tego na "Full Spectrum" znajdziemy tez. krótsze, nieco ?atwiej przyswajalne utwory, jak "100 Days", czy "Headlight", ale najwspanialej wszystkie charakterystyczne elementy twórczos'ci zespo?u 13 Hertz pobrzmiewaja; w d?uz.szych i bardziej skomplikowanych nagraniach "Ecstasy", "Dug" i "Morningstar". S?uchaja;c tych trzech kompozycji schowanych gdzies' na samym kon'cu albumu moz.na naprawde; doznac' wewne;trznego odrodzenia. A przeciez. dok?adnie taki cel przys'wieca? tej grupie przy pracy nad niniejszym albumem.


Artur Chachlowski
Metal Hammer Magazine, Poland